Direkt zum Inhalt
Een Ethiopische vrouw

Klimaatverandering, van schaarste tot conflict

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds nadrukkelijker zichtbaar, de nood neemt toe. Daarom heeft ZOA een klimaatrapport uitgebracht. Daarin wordt onderstreept dat de meest kwetsbare mensen op deze wereld hierdoor het hardst worden geraakt. Een snelgroeiend aantal mensen slaat op de vlucht. Hoe kunnen deze mensen hun weerbaarheid in deze onvoorspelbare omstandigheden vergroten?

Download het rapport

Leven met onvoorspelbaarheid

Weerbaarheid vergroten, juist in fragiele staten

Door de opwarming van de aarde stijgen temperaturen en veranderen regenpatronen. Leefbaar land wordt schaars, gewassen groeien niet meer vanwege droogte, of vruchtbare aarde wordt weggespoeld, met migratiestromen en conflicten ten gevolg. Kwetsbare mensen in fragiele staten worden zwaar getroffen door de gevolgen van klimaatverandering.

ZOA richt zich op de aanpak van de oorzaken van migratie en conflicten, door mensen  weerbaarder te maken tegen klimaatveranderingen. Het rapport laat zien welke effecten de opwarming van de aarde heeft voor mensen in o.a. Ethiopië en Sudan. Daarnaast laat ZOA zien op welke manier lokale gemeenschappen hun aanpassingsvermogen kunnen vergroten.

Dit rapport is tot stand gekomen door literatuur- en veldonderzoek van Desirée van Kooten, MSc Ontwikkelingssociologie en Joël Voordewind, speciaal ambassadeur voor ZOA en oud Tweede Kamerlid. Ook ZOA’s sectorspecialisten op de gebieden WASH, Food Security and Livelihood en Peacebuilding hebben aan het rapport meegewerkt. 

Download het rapport