Direkt zum Inhalt

Noodhulp record voor 50-jarige ZOA

In het afgelopen jaar heeft ZOA meer noodhulp verleend dan eerder in haar 50-jarige bestaan. In 2023 voltrok zich in de wereld een ongekend aantal humanitaire rampen, boven op de al bestaande langdurige crises en de gevolgen van klimaatverandering. Dat blijkt uit het deze week verschenen jaarverslag van noodhulporganisatie ZOA. “Een heel treurig record in ons jubileumjaar”, aldus CEO Chris Lukkien. “Het bewijst helaas de noodzaak van ons werk, ook na 50 jaar.” 

Weiterlesen

In gesprek met CEO chris lukkien

Acute noodhulp 

Niet eerder kwam ZOA op zoveel verschillende plekken in één jaar in actie met noodhulp. “2023 is een zwart jaar qua humanitaire crises. We stonden het hele jaar ‘aan’”, stelt Lukkien. “In februari de allesverwoestende aardbeving in Syrië en Turkije, gevolgd door een aardbeving in Marokko en een overstroming in Libië. Rond dezelfde tijd braken gevechten uit in Sudan, een land waar wij al jaren werken en omvangrijke programma’s hebben. Maar sinds april vorig jaar staan al die programma’s stil en richten we ons alleen nog maar op noodhulp.” In het laatste kwartaal van 2023 ging het helemaal mis in Israël en Gaza, leidend tot een enorme humanitaire crisis. 

Verergering bestaande crises 

Ook in bestaande crises waar ZOA aanwezig is, nam de intensiteit en de humanitaire nood toe. Zo leidt vanaf oktober 2023 een gezamenlijk offensief van oppositie-milities in Myanmar tot grote onrust en onveiligheid, waardoor honderdduizenden mensen ontheemd raken. De voedselvoorziening in Zuid-Sudan komt onder grote druk te staan als miljoenen vluchtelingen uit Sudan daar een veilig heenkomen zoeken. In West-Afrika neemt de onveiligheid in onder andere Burkina Faso ongekende vormen aan. In Ethiopië leidt politieke instabiliteit tot gevechten en ontheemding.  

Vergeten crises 

“Noodhulp heeft een enorme intensiteit, maar het vraagt uiteindelijk ook om uithoudingsvermogen”, duidt Lukkien. “ZOA is ook actief in veel ‘vergeten crises’, waar de humanitaire nood al jaren ‘stabiel’ hoog is. Die halen niet het nieuws, maar zijn niet minder erg.” Lukkien doelt op langdurige crises zoals in de Democratische Republiek Congo, Colombia, Syrië en Jemen. “Het is uitzonderlijk moeilijk om in deze landen te werken. Het vraagt om precisie en heel veel geduld om er toch te zijn voor mensen die daar lijden.” 

Vluchtelingenkamp Congo

Record inkomsten 

ZOA kon dit ongekend aantal nieuwe noodhulpacties opstarten, omdat er óók een nieuw record aan inkomsten werd geboekt. De totale inkomsten van particuliere gevers stegen met bijna 20 procent ten opzichte van 2022. “Het stemt ons zeer dankbaar dat we zo’n trouwe achterban hebben, die met ons en met de nood in de wereld mee beweegt”, zegt Lukkien. “Zonder deze achterban kunnen we ook weinig uitrichten. Zij maken het verschil en zorgen ervoor dat ZOA direct in actie kan komen bij humanitaire rampen. Heel bijzonder!” 

Het Lees het (Engelstalige) jaarverslag of de (Nederlandse) samenvatting