Direkt zum Inhalt
Sara

ZOA is weg uit Irak, maar het werk gaat door

ZOA heeft tien jaar in Irak gewerkt ‘van noodhulp naar wederopbouw’. Nu verlaat ZOA dit land, zodat we ons ook weer kunnen richten op mogelijke nieuwe rampen. Gelukkig gaat het werk in Irak door: oud-medewerkers en andere lokale initiatiefnemers slaan de handen ineen om te blijven bouwen aan een sterker en vreedzamer Irak.

Interview met Sarah R. Al-Heyalley

Irakese ZOA-medewerker begint eigen hulporganisatie

‘Kanaf’ is de naam van de nieuwe hulporganisatie, die zich met name zal richten op vredesopbouw en het versterken van de samenleving. Voor een deel zal Kanaf voortborduren op projecten van ZOA. “We hebben dit werk bij ZOA in de vingers gekregen.”

Irak is er nog lang niet”, zegt Sarah Al-Heyalley, voormalig medewerker van ZOA-Irak. “Mijn ideaal is de eensgezindheid die ik proefde toen ik jong was, voor de Amerikaanse inval van 2003. Politiek was dat een slechte tijd, maar er ik herinner me dat er toen nauwelijks spanningen waren tussen verschillende religies of etnische groepen.”

Vredesopbouw

Sinds 2018 werkt Sarah voor ZOA in Mosul, dat toen grotendeels in puin lag na bombardementen. “Ik heb me altijd bezig gehouden met vredesopbouw. Ik was coördinator voor de hulp in Mosul. Zo hebben we samen met een lokale partner zes plekken gerealiseerd waar kinderen in een veilige omgeving werden opgevangen.

Meisje in Iraq

“We haalden daar niet alleen het onderwijs in, dat door de oorlog achterstand had opgelopen, maar we werkten daar ook aan het verwerken van trauma’s van kinderen die ten tijde van IS verschrikkelijke dingen hebben gezien. En we probeerden daar alle religies en bevolkingsgroepen samen te brengen, zodat er een nieuwe generatie opgroeit die weer in eenheid leeft.”

In de afgelopen jaren werden onder de coördinatie van Sarah docenten in Mosul getraind om extremisme bij leerlingen te herkennen en tegen te gaan. Dat was zo succesvol, dat de Irakese overheid dit programma voor een groot deel overneemt.

Schuilplek

In het afgelopen jaar werd het steeds duidelijker voor het team in Irak dat het mandaat van ZOA afliep, en dat ZOA daarom zou vertrekken. “Het zou zonde zijn om dan ook al het werk dat ZOA heeft opgebouwd te stoppen. We hebben het netwerk, de ervaring en de middelen om hiermee door te gaan. Daarom willen hier graag met een eigen organisatie mee doorgaan”, zegt Sarah.

Als naam werd gekozen voor ‘Kanaf’. “Dat is een Arabisch woord dat zoiets betekent als ‘schuilplek’, zoals kuikentjes veilig zitten onder vleugels van de moeder. Ons mandaat is ‘hulp en ontwikkeling’, en daarmee gaan we verder waar het mandaat van ZOA stopt.

Kinderen in Irak

Fondsen

Mede door de oorlog zijn er veel kinderen met een handicap in Mosul. In de plannen van Kanaf krijgen die een speciale plaats. Sarah: “We willen veilige opvangplekken waar kinderen met een handicap samen met andere kinderen onderwijs krijgen en sociale activiteiten ontplooien. Daardoor worden die kinderen veel meer geïntegreerd in de samenleving.”

De nieuwe hulporganisatie heeft ambitie om dit werk uit te breiden naar andere gebieden en daarbij gebruik te maken van lokale kennis en kunde. Maar eerst moet de financiële basis op orde zijn. “Het is niet makkelijk om fondsen te werven als nieuwe organisatie. ZOA heeft ons wel geholpen met netwerk-contacten, maar op dit moment hebben we nog geen donoren voor onze projecten gevonden. Alle vier de oprichters doen dit werk nu als vrijwilliger, hopelijk tijdelijk”, zegt Sarah.

Droom

Sarah hoopt dat Kanaf  helpt om haar grote droom uit te laten komen: vrede en stabiliteit in Irak. “Het was echt geen paradijs in Irak voor 2003, maar ik weet nog wel dat de samenleving stabiel en vreedzaam was. Dat zou ik graag weer terug willen in ons land: respect van alle religies voor elkaar, en een vreedzaam samenleven tussen bevolkingsgroepen met verschillende etnische achtergronden. Dat is mijn droom voor de toekomst!”

Jongen in Irak